دانستنی های کیش و معرفی پروژه ها

چرا رکود فعلی عمیق‌تر از دوره‌های قبلی است؟

📣چرا رکود فعلی عمیق‌تر از دوره‌های قبلی است؟

✔️حامدخ انجانی کارشناس حوزه مسکن در مورد طولانی بودن دوره رکود در چرخه فعلی در مقایسه با چرخه‌های قبل گفت: دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد این رکود در مقایسه با رکود‌های قبلی می‌تواند عمیق‌تر باشد. اولین و مهمترین دلیل این است که اقتصاد کشور در حال حاضر ضعیف‌تر از دور‌های قبل است و درآمد خانوار‌ها رشد کافی ندارد.

✔️این موضوع باعث شده است که مردم توان خرید مسکن را نداشته باشند و به نظر نمی‌رسد که در دو الی سه سال آتی این قدرت خرید به طرز محسوسی افزایش یابد؛ بنابراین از نظر تقاضا بازار ضعیف است. دومین دلیل این است که میزان افزایش قیمت مسکن در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بیش از حد انتظار بود و به اصطلاح فعالین بازار، بازار اُورشوت کرده است.

✔️سلطان محمدی ادامه داد: در عین حال دلایلی نیز وجود دارد که در خلاف جهت این گفته‌ها عمل می‌کند که از آن جمله می‌توان به این موضوع اشاره کرد که معمولاً در چرخه‌های قبلی هنگامی که بازار مسکن در دوران رونق بود میزان ساخت و ساز شدیداً افزایش پیدا می‌کرد، اما دوران رونق اخیر این گونه نبود. به عنوان نمونه در سال‌های ۸۹ و ۹۰ که بازار مسکن با رونق همراه بود میزان ساخت و ساز به نزدیک یک میلیون واحد نیز رسید، اما در دوران رونق قبلی میزان ساخت و ساز حتی به سقف ۴۰۰ هزار واحد هم نتوانست برسد.

✔️یعنی در دوران رونق قبلی میزان عرضه مسکن زیاد نبوده است که بتواند دوران رکود را طولانی‌تر کند. وی ادامه داد:، اما در مجموع برآیند این دلایل این است که دوران رکود فعلی بازار مسکن از دوره‌های قبلی طولانی‌تر خواهد بود.

جزیره کیش – بلوار اندیشه – املاک جهان – برادران نیکو

تلفن: 07644425959 مدیریت: 09347685151