« نیکو»، نیک‌نام در املاک کیش

گزارش حضور املاک نیکو در جشنواره فجر کیش

املاک برادران نیکو به بهانه حمایت این مجموعه از اکران فیلمهای جشنواره فجر در جزیره کیش

در گفتگوی اختصاصی که هفته‌نامه آوای کیش با مقداد نیکو داشت ایشان بارها بر سلامت شغلی تاکید کردند. تکرار و اصرار بر سلامت شغلی موضوعیست که تیم املاک برادران نیکو را از سایرین متمایز می‌کند. از ۲ سال پیش تاکنون آنها با علاقه و اشتیاق وارد فعالیت‌های فرهنگی شدند. با کنشگری در امور فرهنگی قصد دارند نقشی پررنگ در ارتقای کیفیت اجتماعی داشته باشند. بنابراین از اکران مردمی فیلمهای جشنواره فجر در جزیره کیش حمایت می‌کنند و پشتیبان آنها هستند.

در همین راســتا مقداد نیکو، لیدر تیم املاک برادران نیکو گفتگوی اختصاصی با خبرنگار هفته‌نامه آوای کیش داشت. او در این گفتگو از پیشینه حضورش در جزیره کیش گفت: سال ۸۹ همراه عمویم به جزیره کیش آمدیم و به عموی بزرگترم پیوستیم. ایشان پیشتر از ما به جزیره نقل‌مکان کرده بود و در جزیره سکونت داشت.
آقای مقداد نیکو اضافه کرد: فکر می‌کنم آبان ماه بود که برای نخستین بار به کیش سفر کردیــم. آب و هوای خوب و لذتبخش جزیره باعث شد که تا خود امروز حس تمام کسانی را که در این ماههای ســال به عنوان گردشگر به کیش سفر می‌کنند را درک کنم.
ایــن فعــال حوزه امــلاک در جزیــره کیش خاطرنشان کرد: در چند ماه نخست حضورمان در جزیره ســردرگم بودیم و نمی‌دانستیم چه شغلی را انتخاب نماییم، ابتدا تصمیم گرفتم به صورت موقت در کیش باشم اما فضا آنقدر دلنشــین بود که یک سال و نیم از این منطقه خارج نشدم.
آقای مقدم مسیر کاری خود در جزیره را اینگونه روایت کرد: در ابتدا از راههای متفرقه و اجاره دادن خانه شــروع کردم و امورات گذراندم و بعد از آن متوجه یک آگهی استخدام از یک مجتمع املاکی در شهرک صدف شدم.

بلند بودن سقف آرزوها

نیکو ادامه داد: از آنجا که ســقف آرزوهای من بلند بود و از همــان کودکی رویاپرداز بودم از آن آگهی خوشــم آمد و فکر کردم می‌توانم در آنجا کارهای بــزرگ و مهیجی انجام دهم. چنین آرزویی سقف ندارد و جای رشد در آن زیاد است.
لیدر تیم املاک بــرادران نیکو عنوان کرد: در آن مجتمع املاک شــروع به کار کردم و بعد از ۲۰ روز قرارداد رهن یک خانه را نهایی کردم و مبلغ چشمگیری از این قرارداد بدست آوردم، جوری که موجب تعجب عمویم شد. آقای مقدم اشاره کرد که بســیاری از قابلیتهای که در این حوزه دارم را خودم و با آزمون و خطاهای بسیار بدست آوردم.

ایشان گفت: از همان ســال ۸۹ کارمان را شــروع کردیم ولی آن زمان فقط ۴۰ یا ۵۰ املاکی در جزیــره مجوز داشتند، سقف اعطای مجوز نیز پر شده بود. چون هر ۲ یا ۳ سال مجوزهای محدودی داده می‌شد، کمی برای داشتن کار مستقل و داشتن مجوز دلســرد شــده بودم؛ مسئله مهمی بود بنابراین انرژی زیادی از ما گرفت و اجازه نمی‌داد دوردســت را ببینیم.

نیکو به خبرنگار هفته‌نامه آوای کیش گفت: بعد از چند سال به عمویم گفتم که فعالیتمان را زیــر نظر یک دفتر دنبــال کنیم و به جای مشــاور بودن، استقلال داشــته باشیم و تیم خودمان را تشکیل بدهیم.

وی افزود: ســال ۹۵ پیشنهادم را با برادران و عموهایم در میان گذاشتم. آنها نیز پیشــنهاد را قبول کردند و بعد از دریافت یــک زیرزمین از یک املاک کار خود را شروع کردیم و بعد از اینکه کیشــوندان و ســازندگان کار خانوادگــی ما را دیدند از فعالیتمان اســتقبال کردند.

این فعــال حوزه امــلاک در جزیــره کیش خاطرنشــان کرد: چندماهی را در آن زیرزمین کار کردیــم. وقتی متوجه شدیم قابلیتهای زیادی برای این کار داریم، جای بزرگتری را در مرکز شهر برای دفتر کار انتخاب کردیم تا کار را در محل مجلل‌تری پیش ببریم. با این انتخاب درآمدمان چند برابر شد.

 پس از اینکه دفتــر املاک را برای تیم سرشناس املاک برادران نیکو اجاره کردیم، خبر صدور مجــوز در کیش روی زبانها افتاد. با دریافت مجوز مستقل چند قدم فاصله داریم و کارش در جریان است. البته برند ما هم‌اکنون نیز با عنوان برادران نیکو به صورت کامل در جزیره شناخته شده است و بسیار خوشحالیم که به مشتریان و اطرافیانمان ثابت کردیم که می‌توان در شغل املاک سالم کار کرد.

آقای نیکو با اشاره به خاطرات کودکی می‌گوید که از همان زمان مشتاق و پیگیر پیشرفت بودند. « ۱۵ سالگی در جیرفت کرمان کار فیلمبــرداری از مجالــس را انجام می‌دادم و همیشه رشد را دوســت داشتم، بعد از آنکه در جزیره چند معامله برای مجموعه های بزرگ انجــام دادم و درآمد خوبی کســب کردم، این موضوع برای خانواده‌ام نیز جالب شد.»
نیکو با اشــاره به اینکــه بچه‌های فعال در تیم برادران نیکو بسیار آموزش‌پذیر هستند، افزود: «در دوره‌های مختلف اساتید به این نکته اشاره داشــتند که شــما ژن دانشپذیری دارید و به همین خاطر با علاقه آموزشهای زیادی را در حوزه‌های تخصصی شغلی و روانشناسی دیدیم و همه با هم رشد کردیم. در واقع رشد تک تک اعضای تیم جذابتر از افزایش درآمدمان بود.

تاکید بر سلامت شغلی

آقای نیکو گفتگو را این‌طور ادامه داد: «همین امشــب دوستی در حال گفتن شــرایط پرداختش برای خرید ملک بود که من عینا شــرایطش را بــرای مالک عنوان کردم و همین موضوع باعث شد که خرید انجام نشود، دوست خریدار گفت نیاز نبود که تا این انــدازه دقیق موضوع را منتقل نمایی، ولی من این موضوع را وظیفه خودم می‌دانم.»
لیدر گروه املاک برادران نیکو افزود: ما در این شغل نباید در بازی طرفین قرار بگیریم، قطعا یکسری ترفندها و تکنیکهای فروش برای ما وجود دارد امــا ما ترجیح می‌دهیم این ترفندها با صداقت همراه باشد و هیچگاه باعث حقی ناحق نشویم یا کم‌فروشی نکنیم.

نیکو ادامه داد: تمام مشــتریانی که از ما خرید کرده‌اند به این یقین رسیده‌اند که ما کارمان را با ســلامت دنبال می‌کنیم و این برای برادران نیکو بسیار باارزش است.
وی با تاکید بر اینکه در شغل املاک نیز مانند سایر مشاغل دیگر آدم خوب یا بد حضور دارد، گفت: «در این شــغل نیز افراد بسیاری هستند که بسیار دلسوز هستند و دغدغه جدی دارند تا خرید صــورت گیرد و مشــتری از تورم جا نماند و همیــن مهم کار ما را مقدس می‌کند و باعث می‌شود دعای خیر بسیاری از خانه‌اولی‌ها بدرقه راهمان باشد.»

حضور در جشنواره فیلم فجر

لیــدر گــروه املاک بــرادران نیکــو از دلایل حضورش به عنوان حامــی در اکران فیلمهای چهلمیــن جشــنواره فجر در کیــش گفت و خاطرنشــان کرد:

«همــه همــکاران من فقط مسائل مالی را نمی‌بینند، مشاور املاک داریم که خواننده، نوازنده یا هنرمند اســت و من نیز علاقمند به فرهنگ و سینما هستم.»
وی در همین خصوص اضافه کرد: « یک بخشی از کار ما مربوط به محاســبات اســت و بخش بزرگ دیگری از روزمرگی ما مرتبط با احساس، خانواده، فرهنگ و مردم است.»
نیکو بیان کرد: «در ســطح شهر هیچ بیلبوردی نداریم و کار تبلیغاتی خاصی را انجام نمی‌دهیم. اما اکران فیلم‌های جشــنواره فجر در جزیره فعالیتی فرهنگی اســت کــه خودم راغب هستم در آن حضور داشته باشم. و در واقع بســیاری از خاطرات با این کار برایم زنده می‌شوند.»

به بحث وارد شوید