حقایق جالبی در مورد کیش…

 آیا می دانید در هیچ کدام از معابر و چهار راه های کیش چراغ قرمز وجود ندارد؟


در هیچ کوچه و خیابان جزیره کیش سرعت گیر نیست

نود درصد خانه های کیش دیوار کوتاه تر از یک متر دارند

بوق زدن در جزیره کیش ممنوع است

دنده عقب رفتن در معابر اصلی شامل جریمه می شود

خودروهای شخصی بعد از دوازده سال باید از رده خارج شوند

خانم های موتور سوار در جزیره زیاد دیده می شوند

بعضی از جرم ها باعث ابطال اجازه اقامت در کیش می شود

ورود به کیش برای اتباع خارجی نیاز به ویزا ندارد

در کیش گربه ولگرد بسیار کم است و حیوان آزاد در این جزیره آهو است

پرنده آزاد و پر تعداد جزیره، مرغ مینا است

گاز بصورت لوله کشی در جزیره کیش نیست

قوانین آیین نامه ای راهنمایی و رانندگی مثل رعایت حق تقدم میدان و … در کیش شدیدا رعایت می شود

هیچ اتومبیل شخصی مسافربری انجام نمی دهد

تمام تاکسی های کیش کارتخوان دارند

به بحث وارد شوید